11:47:45 söndag, 14 april

Castillo de San Gabriel (Sankt Gabriels fästning) ligger på en liten ö som kallas Islote de los Ingleses (Engelsmännens holme) och den kan man komma till på två broar, en för biltrafik och en för fotgängare. Om man går tar man sig över Puente de las Bolas (Kanonkulsbron) som är en klaffbro med två kanonkulor högst upp på ett par pelare.

Från början stod här en fästning av trä som visade sig vara på tok för klen för att kunna tjäna som försvar och den brändes senare ner av berberpirater.

Den ersattes av en fästning i sten på 1500-talet som har spelat en betydelsefull roll när det gäller hamnens och stadens försvar. Fästningen utnämndes till nationellt kulturminne 1972 och inuti finns ett litet etnografiskt museum. Utsikten härifrån är magnifik över staden och Atlanten.

Öppettider:
Fästningen är öppen tisdag till fredag 10.00-13.00 samt 16.00-19.00 och på lördagar 10.00-13.00.

En mindre entréavgift tas ut.